Thống kê lượt truy cập


  Số người đang online:

000339590

Hoạt Động Hội

Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội BVQLNTD TPĐN, các Chi hội trực thuộc và các Ủy viên Ban chấp hành Hội đã triển khai và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, nội dung liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, vận chuyển hành khách bằng đường bộ, quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm đã qua giết mổ trên địa bàn Đà Nẵng;
-> Chi tiết

Hội thảo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 03/2014

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng kế hoạch kỷ niệm “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3” và hưởng ứng “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”, Sở Công thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm “Doanh nghiệp Đà Nẵng và cam kết của doanh nghiệp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
-> Chi tiết

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2013

Trong năm 2013, Hội BVQLNTD TPĐN và các Chi hội trực thuộc đã tập trung, tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chẳng hạn như:
-> Chi tiết

Video clip

Thư viện hình ảnh

Đơn vị liên kết