Thống kê lượt truy cập


  Số người đang online:

000339573

TIN TỨC - SỰ KIÊN / Hoạt Động Hội

Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội BVQLNTD TPĐN, các Chi hội trực thuộc và các Ủy viên Ban chấp hành Hội đã triển khai và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện truyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, nội dung liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, vận chuyển hành khách bằng đường bộ, quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm đã qua giết mổ trên địa bàn Đà Nẵng;


Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, treo băng rôn, phướn, phát tờ rơi... Đối tượng tuyên truyền tập trung vào các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các tiểu thương tại chợ nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các đối tượng này về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Video clip

Thư viện hình ảnh

Đơn vị liên kết