Thống kê lượt truy cập


  Số người đang online:

000339571

Giới thiệu

GIỚI THIỆU HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 60/2000/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng, ban đầu có tên là Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng. Ngày 25/6/2012, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5048/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng thành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng.

    Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng (Hội BVQLNTD TPĐN) là một tổ chức xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuân, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. Mục đích hoạt động của Hội là hỗ trợ, giúp đỡ người tiêu dùng bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình khi tham gia giao dịch, mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

   Hội BVQLNTD TPĐN hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPĐN; chịu sự quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của Sở Nội vụ và sự quản lý về lĩnh vực chuyên môn của Sở Công Thương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.
Một số nhiệm vụ, hoạt động chính của Hội BVQLNTD TPĐN:
1. Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho NTD khi có yêu cầu.
2. Tiếp nhận, hòa giải những khiếu nại của NTD với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
3. Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước những thông tin về hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.
4. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
5. Một số nhiệm vụ khác.   
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC

     - Ban chấp hành Hội BVQLNTD TPĐN: gồm có 23 người, trong đó:
    + Chủ tịch: Ông Lữ Bằng – Phó Giám đốc thường trực Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng;
    + Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Thanh tra Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng;
    + Chánh Văn phòng: Ông Đoàn Ngọc Minh – Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.
    - Các Chi hội trực thuộc: 09 Chi hội:
    + Chi hội quận Hải Châu;
    + Chi hội quận Thanh Khê;
    + Chi hội quận Liên Chiểu;
    + Chi hội quận Cẩm Lệ;
    + Chi hội quận Sơn Trà;
    + Chi hội quận Ngũ Hành Sơn;
    + Chi hội huyện Hòa Vang;
    + Chi hội Sở Khoa học và Công nghệ;
    + Chi hội Sở Tài nguyên và Môi trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

    1.Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng
    - Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
    - Điện thoại: 0511.3705198 – Fax: 0511.3889540
    - Email: bvntd@danang.gov.vn
    - Người tiếp nhận:
    + Ông Đoàn Ngọc Minh – Chánh Văn phòng Hội
    + Bà Lê Thị Hoàng Minh – Thư ký Hội
    2. Chi hội BVQLNTD quận Hải Châu
- Địa chỉ: Phòng Kinh tế quận Hải Châu – 270 Trần Phú – Quận Hải Châu – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3834108   
- Người tiếp nhận: Bà Nguyễn Thị Công – Chi hội trưởng
    3. Chi hội BVQLNTD quận Thanh Khê
- Địa chỉ: Phòng Kinh tế quận Thanh Khê – 503 Trần Cao Vân – Quận Thanh Khê – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3811993
- Người tiếp nhận: Ông Dương Tấn Tài – Chi hội trưởng
    4. Chi hội BVQLNTD quận Liên Chiểu
- Địa chỉ: Ban Quản lý các chợ quận Liên Chiểu – Đường Nguyễn Cảnh Chân – Chợ Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3735213
- Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Văn May – Chi hội trưởng
    5. Chi hội BVQLNTD quận Cẩm Lệ
- Địa chỉ: Phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ - 40 Ông Ích Đường – Quận Cẩm Lệ – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3674169
- Người tiếp nhận: Ông Ngô Anh Tuấn – Chi hội trưởng
    6. Chi hội BVQLNTD quận Ngũ Hành Sơn
- Địa chỉ: Phòng Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn – 486 Lê Văn Hiến (Lầu 3) – Quận Ngũ Hành Sơn – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3847308
- Người tiếp nhận: Bà Hồ Thị Thanh Thúy – Chi hội phó
    7. Chi hội BVQLNTD quận Sơn Trà
- Địa chỉ: Phòng Kinh tế quận Sơn Trà – Số 02 Đông Giang – Phường An Hải Tây – Quận Sơn Trà – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3944054
- Người tiếp nhận: Ông Võ Văn Thuận – Chi hội trưởng
    8. Chi hội BVQLNTD huyện Hòa Vang
- Địa chỉ: Phòng Công Thương huyện Hòa Vang – Xã Hòa Phong – Huyện Hòa Vang – TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511. 3846994
- Người tiếp nhận: Ông Ngô Trường Tuấn – Chi hội trưởng

Video clip

Thư viện hình ảnh

Đơn vị liên kết